Vyšetrenie

Ako prebieha vyšetrenie pacienta?

  1. Vyšetrenie pacienta pomocou CT prístroja vyžaduje vždy dôkladnú prípravu. Záznam - výpis zo zdravotnej dokumentácie nám pomáha pri správnom  zacielení CT diagnostiky. 
  2. Pred vyšetrením musí byť pacient minimálne 12h  na lačno / nesmie jesť - piť môže/,  v prípade dlhodobej liečby, lieky užíva pravidelne bez prestávky.  
  3. Ak viete o chronickom predchádzajúcom ochorení alebo alergických reakciách na lieky, vždy nás upozornite vopred.  Kardio pacienti a pacienti  s ochorením obličiek, sú vyšetrovaní v špeciálnom režime.
  4. Výsledky z vyšetrenia podľa Vašej voľby odovzdáme na dátovom nosiči, popis z vyšetrenia konzultujeme s majiteľom alebo referujúcim lekárom.
photo

 Ochorenia Mozgu

    Prišiel k  nám psík so záchvatmi pripomínajúcimi  epilepsiu,  po kompletnom  neurologickom a  klinickom vyšetrení nebola  diagnostikovaná žiadna primárna príčina   vzniku  epileptiformných záchvatov.  Bolo indokované CT  vyšetrenie hlavy  za  účelom vyšetrenia mozgu.  Vyšetrenie CT prístrojom  zistilo prítomnosť  masy v pravej hemisfére mozgu vychádzajúceho z piriformného a temporomandibulárneho laloku.  Mohlo by sa jednať o astrocytom, oligodendrogliom alebo iný gliom. 

 
photo

Tumor Mozgu

Na  3D  rekonštrukcií je  viditelná  niekoľko centimetrová  masa,  rekonštrukcie  nám pomáhajú lepšie vizualizovať léziu  a  následne ju odprezentovať majiteľovi.  Tumor  mozgu sa síti výrazne červenou   farbou  nakoľko je metabolicky aktívny  a  absorbuje  viac kontrastnej látky.

photo

Tumor Mozgu

    Rovnaký pacient  v  spektrálnej rekonštrukcií , novotvar sa  síti  výrazne  žltou farbou. CT vyšetrenie  odhalilo primárnu príčinu, ktorá vyvoláva epileptiformné  záchvaty a  otvára možnosti ako ďalej pacienta efektívne liečiť, alebo tlmiť  príznaky ochorenia.

photo

Tumor Heparu

photo