Technológia

Technológia

VETCT je vybavené novou generáciou 32 vrstvového CT skeneru Siemens Somatom goNow so stellar detektorom. V zlomku sekundy spraví 32 ultratenkých prierezov telom pacienta, digitálne spracuje získané dáta a následne zrekonštruuje do najmenšieho detailu. Lekárovi tak umožní pracovať so získanými dátami, dokáže opäť dáta rekonštruovať a študovať v rôznych smeroch a rovinách.

Vyšetrenie otvára novú dimenziu možností ako odhaliť príčinu ochorenia a následne zvoliť správnu terapiu. Počítačová tomografia je jednou s metód ako zlepšiť kvalitu a dĺžku života domáceho miláčika. Stačí si ľahnúť a my spravíme všetko ostatné, tak aby sme pomohli lekárom pri liečbe a určovaní diagnózy.

História

História

Za objaviteľa počítačovej tomografie sa považuje Godfrey Newbold Hounsfield. Myšlienka i samotný projekt prvého prístroja vznikol v roku 1972 vo výskumných laboratóriách EMI. Nezávisle od neho ten istý objav urobil Allan McLeod Cormack z Tufts University a v roku 1979 zaň obaja spoločne dostali Nobelovu cenu.

Princíp vyšetrenia

Princíp vyšetrenia

Základným princípom metódy je zber a počítačové spracovanie veľkého množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia. Tie sú získavané tak, že zdroj žiarenia – röntgenka a oproti nej sa nachádzajúce detektory rotujú okolo pacienta. Následné počítačové spracovanie je potom schopné priradiť v danom reze každému bodu v priestore jeho príslušnú hodnotu absorpcie a zobraziť ju v stupňoch šedi na monitore. Táto matematická procedúra sa nazýva tomografická rekonštrukcia a jej podstatou je inverzná Radónova transformácia.

Somatom.Go je špirálová (helikálna) počítačová tomografia

Somatom.Go je špirálová (helikálna) počítačová tomografia

vetCT pracovisko je vybavené kvalitným prístrojom SOMATOM go.Now od firmy Siemens, ktorý disponuje technológiami a vlastnosťami, ktoré menia prístup ku každodennému CT skenovaniu.

Platforma pomáha integrovať komplexné vyšetrenia do každodennej praxe. Sme schopní poskytnúť rutinné vyšetrenie rakoviny pľúc, angiografiu, CT je vybavené špičkovými technológiami, platforma prináša výsledky v najvyššej kvalite.

Stellar detector znižuje obrazový šum pri každom snímaní, zatiaľ čo pokročilá interaktívna rekonštrukcia od firmy SAFIRE prináša vynikajúcu kvalitu obrazu už pri veľmi nízkych dávkach žiarenia. To poskytuje vynikajúcu a homogénnu kvalitu obrazu, a to aj v problematických oblastiach, ako je báza lebky, čo je zvlášť dôležité pri rutinnom neurologickom zobrazovaní. Vyššie priestorové rozlíšenie zlepšuje zobrazovanie veľmi malých kostených štruktúr, ako sú tie vo vnútornom uchu. Táto špičková technológia spolu s pokročilým 3D anti-scatter kolimátorom je plne integrovaná s cieľom udržať nízky elektronický šum, zvýšiť efektivitu dávky a zlepšiť priestorové rozlíšenie. Inteligentná konfigurácia detekčných prvkov zjednodušuje prístup k riadiacim jednotkám, uľahčuje údržbu a zvyšuje prevádzkovú úroveň skenera.

Technológia Tin filter umožňuje zobrazovanie pri ultra nízkej dávke a súčasne zlepšuje kvalitu obrazu na rozhraní mäkkého tkaniva a vzduchu vďaka spektrálnemu tvarovaniu. To poskytuje priamu výhodu pri zobrazovaní pľúc a kolónu. Klinické skúsenosti tiež ukazujú, že znižuje artefakty kalenia lúča a zlepšuje kvalitu obrazu pri kostených štruktúrach, čo je tiež veľmi užitočné pre ortopedické vyšetrenia.

Prinášame vynikajúce klinické výsledky v rutinných oblastiach, ako sú onkológia, neurológia a ortopedické zobrazovanie. Vynikáme tiež v angiografických vyšetreniach s funkciami ako High Power 80 a novým časovým harmonogramom pracovných postupov, ktorý pomáha vytvárať dobrý jódový kontrast s presným časovaním, ktoré sú rozhodujúce pre vaskulárne zobrazovanie.