Technológia

Technológia

vetCT je špecializované pracovisko počítačovej tomografie so zameraním na diagnostiku spoločenských zvierat. Je vybavené špičkovou technológiou, ktorá otvára novú dimenziu možností ako odhaliť príčinu ochorenia a následne zvoliť správnu terapiu.

 

Spoločne s odborníkmi MVDr. Ladislavom Stehlíkom, Ph.D. /garant pracoviska, akademický špecialista na zobrazovaciu diagnostiku malých zvierat/ a MVDr. Tamarou Zimanovou, Vám ponúkame najvyššiu kvalitu služieb na profesionálnej úrovni.

 

Vďaka najmodernejšej technológii v oblasti diagnostiky dokážu lekári nahliadnuť do vnútra tela bez použitia skalpela a presne zamerať a vyhodnotiť rizikové miesto.

 

Siemens Somatom goNow so Stellar detektorom je nová generácia CT skeneru, ktorý v zlomku sekundy spraví 32 ultratenkých prierezov telom pacienta, digitálne spracuje získané dáta a následne zrekonštruuje do najmenšieho detailu.

 

Sme schpní poskytnúť vynikajúce klinické výsledky v oblastiach ako sú onkológia, neurológia, ortopedické zobrazovanie, traumatológia, ochorenie CNS, angiografické vyšetrenia a iné

 

Služby smerujeme na majiteľov spoločenských zvierat ako aj na na referujúce pracoviská - veterinárne kliniky, nemocnice či ambulancie.

 

Posúvajme spoločne veterinárnu medicínu vpred aj pomocou CT vyšetrenia a poskytnime pre našich pacientov to najlepšie z modernej medicíny.

Stellar detector

Stellar detector

Stellar detector

  • znižuje obrazový šum pri každom snímaní, zatiaľ čo pokročilá interaktívna rekonštrukcia od firmy SAFIRE prináša vynikajúcu kvalitu obrazu už pri veľmi nízkych dávkach žiarenia
  • poskytuje vynikajúcu a homogénnu kvalitu obrazu, a to aj v problematických oblastiach, ako je báza lebky, čo je zvlášť dôležité pri rutinnom neurologickom zobrazovaní
  • vyššie priestorové rozlíšenie zlepšuje zobrazovanie veľmi malých kostených štruktúr, ako sú tie vo vnútornom uchu
  • táto špičková technológia spolu s pokročilým 3D anti-scatter kolimátorom je plne integrovaná s cieľom udržať nízky elektronický šum, zvýšiť efektivitu dávky a zlepšiť priestorové rozlíšenie
  • inteligentná konfigurácia detekčných prvkov zjednodušuje prístup k riadiacim jednotkám, uľahčuje údržbu a zvyšuje prevádzkovú úroveň skenera

 

Tin filter

Tin filter

Technológia Tin filter

  • umožňuje zobrazovanie pri ultra nízkej dávke a súčasne zlepšuje kvalitu obrazu na rozhraní mäkkého tkaniva a vzduchu vďaka spektrálnemu tvarovaniu
  • poskytuje priamu výhodu pri zobrazovaní pľúc a kolónu.
  • Klinické skúsenosti tiež ukazujú, že znižuje artefakty kalenia lúča a zlepšuje kvalitu obrazu pri kostených štruktúrach, čo je tiež veľmi užitočné pre ortopedické vyšetrenia.

Prinášame vynikajúce klinické výsledky v rutinných oblastiach, ako sú onkológia, neurológia a ortopedické zobrazovanie. Vynikáme tiež v angiografických vyšetreniach s funkciami ako High Power 80 a novým časovým harmonogramom pracovných postupov, ktorý pomáha vytvárať dobrý jódový kontrast s presným časovaním, ktoré sú rozhodujúce pre vaskulárne zobrazovanie. 

Endoskopické zobrazenie

Endoskopické zobrazenie

Simultánne zobrazenia dutých orgánov ako napr.vnútorná časť priedušiek, hrubé črevo a iné duté štruktúry. Simulácia zobrazenia vnútornej anatómie bez akejkoľvek invázie - dokonca aj v oblastiach, kde skutočné endoskopické postupy nemusia byť možné. Jedným kliknutím myši prakticky prechádzate dopredu alebo dozadu cez rúrkovú konštrukciu. 3D endoskopický pohľad je neustále korelovaný s troma MPR displejmi (Multi Planar Reformations) v známej štvorkvadrantovej obrazovke syngo. Široká škála režimov interakcie, ako je rotácia fixných bodov, transfokácia / posúvanie, alebo stlačenie / vytiahnutie / otáčanie.

Vessel extension

Vessel extension na hodnotenie a kvantifikáciu akejkoľvek cievy. Analyzuje relevantné informácie na prvý pohľad (priemer a plocha stenózy a zakrivená dĺžka), aterosklerózu alebo ťažkú stenózu. Curved Planar Reconstructions všetkých ciev.

Diameter / oblasť WHO

Diameter / oblasť WHO merania pozdĺžnych lézií a WHO pre presnejšie klinické rozhodnutia v onkológii. 

ROI HU Threshold

ROI HU Threshold vyhodnotenie a zobrazenie hustoty tkaniva v rámci určitého rozsahu HU pomáha kvantifikovať tuk alebo lézie v oblasti hypofýzy ako možný indikátor reakcie na liečbu. 

SureViewTM - Multislice Image Reconstruction System.

SureViewTM - Multislice Image Reconstruction System. Vďaka algoritmu dokážeme produkovať prvotriedne obrázky aj pri vyšších rýchlostiach skenovania. Táto funkcia zaisťuje, že skener vyberie správnu hodnotu rozostupu pre definované pokrytie a čas skenovania pri zachovaní hrúbky rezu a celistvosti obrazu. To môže byť zvlášť cenné pri vykonávaní submilimetrových vyšetrení pľúc bez zníženia kvality axiálneho obrazu.

FAST ROI

FAST ROI funkcia FAST ROI automaticky identifikuje oblasti záujmu a vypočítava HU pre karotické alebo aortálne vyšetrenia pri bolusovom sledovaní.

SAFIRE Care

SAFIRE Care vybavené Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction (SAFIRE) skenery dosahujú vyššiu účinnosť pri znižovaní dávky a pri zachovaní vynikajúcej kvality obrazu. Zvyšuje priestorové rozlíšenie, znižuje šum obrazu a zvyšuje ostrosť zavedením viacerých iteratívnych krokov v procese rekonštrukcie. Výsledná vynikajúca kvalita obrazu umožňuje znížiť dávku až o 60%. Komplexná iteratívna metóda rekonštrukcie SAFIRE prináša reálnu rekonštrukciu na báze hrubých dát na SOMATOM Scope. Zníženie dávky pomocou CT bolo obmedzené súčasným používaným algoritmom rekonštrukcie filtrovanej spätnej projekcie (FBP). Pri použití tohoto bežného prevedenia získaných neopracovaných dát do obrazových dát je potrebné zvážiť kompromis medzi priestorovým rozlíšením a obrazovým šumom. Vyššie priestorové rozlíšenie zvyšuje schopnosť vidieť najmenší detail; je však priamo spojené so zvýšeným obrazovým šumom pri štandardných filtrovaných rekonštrukciách spätnej projekcie, ktoré sa dnes používajú v CT skeneroch. (opravené)

Iteračné rekonštrukčné prístupy umožňujú oddeliť priestorové rozlíšenie a obrazový šum. S programom SAFIRE sa do procesu generovania obrazu zavedú dve korekčné slučky. Tieto dve iteračné slučky využívajú informácie z dát na výrazné zlepšenie kvality obrazu. Prvá slučka, v ktorej sa údaje opätovne premietajú do primárneho dátového priestoru (údaje o sonografii), sa používa na odstránenie nedokonalostí pri pôvodných rekonštrukciách a redukciu artefaktov z údajov. Navyše, v druhej slučke je obrazový šum odstránený v opakovaných korekciách bez degradácie ostrosti obrazu. Textúra šumu obrázkov je porovnateľná so štandardne dobre zavedenými konvolučnými jadrami. Nová technika prináša výrazne vyššiu kvalitu obrazu so zníženým šumom a zvýšenou ostrosťou obrazu, ktorá sa dá premeniť na úspory dávky až do 60% * pre širokú škálu klinických aplikácií. 

CARE Dose 4D

CARE Dose 4D najskôr používa automatické nastavenie hladiny dávky v závislosti od veľkosti pacienta a na základe hodnôt útlmu získaných zo štandardného (singulárneho) topogramu pozdĺž Z-osi pacienta. CARE Dose4D navyše používa adaptáciu prúdu v tube na základe skutočného útlmu rentgenového lúča meraného okolo pacienta. Filter CARE: Špeciálne navrhnutý röntgenový filter nainštalovaný na kolimátor. 

CARE bolus

CARE bolus

CARE bolus: Prevádzkový režim pre CM-enhacement spúšťaný zber dát. Cieľom je optimálne využitie bolusu kontrastnej látky v jeho "plató" fáze v cieľovom orgáne. Táto možnosť bola špeciálne prispôsobená požiadavkám na zvýšenú rýchlosť a časovanie, ktoré vyplývajú z možnosti viacúčelových zariadení a rýchlejšej rotácie. CM-enhacement sa pozoruje prostredníctvom sledovania skenov v používateľsky definovanej ROI s prahom spúšťania. Akonáhle zosilnenie dosiahne svoj preddefinovaný prah, špirálový sken sa spustí čo najrýchlejšie. 

HD FoV

Pri špeciálnych klinických požiadavkách je dôležité zobraziť oblasti mimo bežného 50 cm CT snímacieho poľa s dostatočnou presnosťou na zobrazenie anatómie, ktorá je predmetom hodnotenia. Z tohto dôvodu boli vytvorené špeciálne rekonštrukčné algoritmy umožňujúce vizualizáciu objektov / pre mäkké tkanivá nad 50 cm skenovacím poľom. Algoritmy HD FoV umožňujú vytváranie obrázkov pomocou FOV až do výšky 65 cm (napr. Vizualizácia obrysu pre výpočet dávky). To umožňuje lepšiu vizualizáciu u obéznych pacientov a pacientov, ktorí sú umiestnení mimo izocentra CT. 

WorkStream 4D

WorkStream 4D ďalej rozširuje pracovné postupy tým, že ponúka priamu generáciu sagitálnych, koronálnych, šikmých alebo obojstranných rekonštruovaných obrázkov priamo zo základných CT údajov ako súčasť protokolu CT. Na rozdiel od iných automatických ponúk, MPR WorkStream 4D nevyžaduje rekonštrukciu údajov o tenkých rezoch pred vytvorením preformátovaných obrázkov. Toto vylepšenie šetrí čas v porovnaní s alternatívnymi technikami MPR. (opravené)

Okrem toho WorkStream 4D umožňuje užívateľovi vytvárať šikmé a zdvojené formáty ako MPR alebo MIP obrázky, ktoré podstatne zlepšujú pracovný postup ako pre rutinné, tak pre CTA vyšetrenie pri porovnaní s alternatívnymi technikami. 

IVR (Interleaved Reconstruction Volume)

IVR (Interleaved Reconstruction Volume) zlepšuje efektivitu využitia nameraných údajov, vytiahnutím maximálneho množstva diagnostických informácií. Pomáha vyhodnotiť aj najmenšie štruktúry.

X-CARE

X-CARE

X-CARE čiastočné skenovanie na zníženie priamej röntgenovej expozície v oblastiach citlivých na dávku, napr. očná šošovka. Adaptívne zvýšenie signálu zosilňuje nízke signály pri vysokom útlme - napríklad pri zobrazovaní obéznych pacientov alebo pacientov s kovovými implantátmi. Tým sa znižujú pruhové artefakty a zabezpečuje sa zachovanie správnych hodnôt HU bez kompromitovania priestorového rozlíšenia. Analýzou kvality signálu a integráciou informácií zo susedných detekčných prvkov do oblastí s nízkymi signálmi je možné významne znížiť obrazový šum.

DoseMAP - Siemens CT Dose Management Program

DoseMAP - Siemens CT Dose Management Program - vytvára transparentnosť dávkových hodnôt a umožňuje posúdiť dávkovú situáciu. Zlepšuje bezpečnosť nastavením upozornení na dávku. DoseMAP má tri zložky pre obsiahlu a komplexnú správu dávok: Report, Analyze a Protect. GO Technologies. High-speed 0,8s režim pridáva zvýšené pokrytie objemu s rýchlejším časom otáčania 0,8 sekundy, čo poskytuje rozšírené klinické schopnosti. Pomocou tejto možnosti dosahujeme dlhšie špirálové skenovanie, je možné získať v rovnakom čase skenovania rovnaký objem a rovnaká hrúbka rezu sa dá skontrolovať za menej času, znížené pohybové artefakty, znížené nepohodlie pacientov, s kratšími časmi skenovania a menej potrebného kontrastného média. FAST AWP a FAST IRS vynikajúci výkon pre vyššiu rýchlosť rekonštrukcie a robustnejší výkon CT View & GO umožňuje širší rozsah funkcií postprocesingu. Vysoký výkon 80 výnimočne vysoký prúd pri 80 kV pre efektívnejší jódový kontrast, ktorý je vhodný najmä pre veľmi malé cievy. Maximálny prúd je 400 mA pri 80 kV. 

High Power 80

High Power 80

High Power 80 nám umožňuje skenovať pri 80 kV pre zvýraznenie jódového kontrastu, ktorý je vždy v kombinácii so sub-mm kolimáciou, obzvlášť výhodný pre malé distálne cievy. Okrem zvýšeného prirodzeného kontrastu obrazu umožňuje výrazne znížiť množstvo kontrastných médií, čo by malo za následok lepšiu starostlivosť o pacienta. Skutočná základňa pre High Power 80 (vysoké hodnoty mA pri zobrazovaní 80 kV) je koeficient útlmu hmoty. Pri nižších fotónových energiách sa zvyšuje koeficient útlmu jódu, zatiaľ čo mäkké tkanivo je menej závislé od energie. To znamená, že pri nízkej kV zobrazovaní a tým aj pri nižšej priemernej energii fotónov sa zvýši kontrast jódu s mäkkým tkanivom na CT snímke. Toto zvýšenie kontrastu je preto mimoriadne prospešné pre kontrastné štúdie.

iMAR

iMAR

iMAR Metal Artifacts Reduction sa stávajú flexibilnými a plynulými pracovnými postupmi aj pre náročné prípady ako zubné výplne, implantáty chrbtice, obojstranné bedrové implantáty, hrudné cievky, nervové cievky a kardiostimulátory. Algoritmus redukcie kovových artefaktov iMAR kombinuje tri úspešné prístupy na zníženie kovových artefaktov. 

Inline Spine Ranges

Inline Spine Ranges, rekonštrukcia anatomicky vyrovnaných rekonštrukcií chrbtice. Softvér detekuje a označuje stavce v rámci vopred určenej oblasti snímania a vypočítava ich polohu pre anatomicky správnu rekonštrukciu obrazu. To prináša úsporu času pri kompletnej rekonštrukcii chrbtice, pričom sa znižuje riziko nesprávneho označovania pri manuálnej príprave. 

Inline Rib ranges

Zero-click, rekonštrukcia radiálnej a paralelnej vizualizácie špecifickej pre rebrá, ktorá prispôsobuje anatómiu hrudného koša pre potrieby rádiologického čítania - zobrazuje všetky rebrá rozložené v jednej rovine. Automatizované označovanie a číslovanie rebier. 

Lung CAD

Lung CAD - vieme zhodnotiť všetky potenciálne podozrivé lézie s označením CAD. Detekcia rakoviny pľúc s plne automatizovaným počítačom podporovaným druhým čítacím nástrojom.

CT Neuro DSA

CT Neuro DSA umožňuje vyhodnotenie neuro vaskulatúry. Hlavnými indikáciami sú diagnostické vyšetrenia neurovaskulárnych ochorení (napr. Aneuryzmy a stenóza) Automaticky odstraňuje kosti hlavy a krku, pričom odčítava nízku dávku bezkontrastného CT skenu hlavy z kontrastného CTA. Vlastnosti CT Neurovascular workflow umožňuje komplexnú analýzu hlavy a krku pomocou Curved Planar Reformations (CPR) a nástrojov na meranie stenózy. Pokročilé funkcie predbežného spracovania - po otvorení súboru sú dáta pripravené na čítanie. Súbory údajov s nízkym objemom dávok bez kontrastných médií sa automaticky odpočítavajú z množiny údajov CTA. Posudzovanie aneuryzmy s jedným kliknutím umožňuje okamžité vyhodnotenie nálezov vo všetkých segmentoch, segmenty MPR a VRT sa automaticky aktualizujú. Nálezy a merania sa automaticky sledujú a uvádzajú do zoznamu vo vyhľadávači na sledovanie Findings Navigator.

syngo.CT Dental

syngo.CT Dental, panoramatické a paraxiálne zobrazenie zubov na základe definovanej referenčnej roviny a stredovej čiary v reálnom čase cez hornú a spodnú čeľusť. Umožňuje zobrazenie a meranie štruktúr mandibulárnej kosti (dokonca v mierke 1: 1) ako základ pre OR plánovanie v orálnej chirurgii. syngo.CT Dental je špecializovaný program na hodnotenie čeľustí. Poskytuje reformáty pozdĺž a kolmo na zakrivenie čeľustí. Prípravu zubných snímok s CT zobrazením na plánovanie implantátov @ syngo.via. Spracovanie susediacich rezov v matrici 512 pre súčasné zobrazenie hornej a dolnej čeľuste. Vizualizácia mandibulárneho kanála v zobrazení VRT. 

syngo Osteo CT

syngo Osteo CT, určené na kvantitatívne hodnotenie obsahu kostného minerálu v bedrovej chrbtici pre CT diagnostiku a sledovanie osteoporózy. Aplikácia Osteo CT sa skladá z: vyhodnocovacieho softvéru a referenčného phantomu Siemens vyrobeného z plexiskla s jedným referenčným základom 0 mg / ml a 200 mg / ml kalciumhydroxyapatitu, spojovacím vankúšikom vyrobeným z vode-ekvivalentného plastu a špeciálnou podložkou pre pacienta, v ktorej sú referenčné orgány zahrnuté do štúdie CT. Rozširujte svoje portfólio v rámci včasnej diagnostiky a hodnotenia účinnosti liečby osteopénie a osteoporózy bez investovania do špecializovaného zariadenia. Vieme diagnostikovať osteoporózu a riziko zlomeniny