Vyšetrenie

Referovanie pacienta

CT vyšetrenie poskytujeme priamo pre klienta alebo formou spolupráce s referujúcim zariadením.

Referujúci lekár alebo veterinárne zariadenie si zvolí formu spolupráce.

 

           Zmluvné Referovanie

 

Referujúce pracovisko-lekár  a vetCT si dohodou o spolupráci definujú podmienky a priebeh vyšetrenia.

 

 • + presne definované podmienky spolupráce
 • + nižšie ceny za vyšetrenie 
 • + lepšia komunikácia medzi pracoviskami
 • + priamy kontakt s klientom a pacientom
 • + možnosť referujúceho lekára zúčastniť sa priamo na vyšetrení
 • + automatické notifikácie o výsledkoch
 • + interpretáciu vykonáva vetCT resp. referujúci lekár
 • + klient hradí vyšetrenie u referujúceho lekára
 • - počiatočná admistratíva pri  zavádzaní spolupráce

 

          Priame referovanie

 

 Referujúce pracovisko - Lekár a vetCT si vymieňajú pacientov

priamo, bez dodatočnej dohody o spolupráci. Pacient je referovaný na základe rezervácie na voľný termín.

 

 • + časová nenáročnosť  / pacienta  rieši vetCT
 • - vetCT vždy interpretuje výsledok
 • - klient platí za vyšetrenie priamo vetCT
 • - rovnaká cena  pre referujúceho lekára a koncového klienta
photo

Príprava na vyšetrenie

 1. Od prvého momentu  vedieme  všetko tak, aby mal  pacient pri vyšetrení maximálnu pohodu.
 2. Vyšetrenie prebieha v celkovej anestézii, predoperačné vyšetrenie je teda nutnosťou. Toto je možné absolvovať na referujúcom pracovisku, i na pracovisku vetCT.
 3. Referujúci lekár môže byť prítomný spoločne s klientom pri celom vyšetrovacom procese pacienta, čo pridáva na psychickom komforte pacienta.  
 4. Proces skenovania je pod dohľadom veterinárneho lekára a  radiologického  asistenta. Po celú dobu vyšetrenia je pacient monitorovaný vizuálnou kamerou a monitorom životných funkcií.
 5. Po ukončení vyšetrenia je notifikovaný klient, i referujúci lekár. 
 6. Vyšetrenie vyhodnocuje garant MVDr. Ladislav Stehlík. 
photo